Jak kobiety mogą być bardziej skutecznymi lideramiW nowoczesnym miejscu pracy coraz częściej uznaje się, że różnorodność płci jest korzystna dla biznesu. Badania wykazały, że firmy, w których zarządach zasiada więcej kobiet, mają większą rentowność, a badania nad płcią i przywództwem pokazują, że kobiety mają zwykle inne style przywództwa niż mężczyźni, co może być korzystne. Wyzwanie polega na tym, że choć 69% organizacji twierdzi, że ceni sobie różnorodność płci, tylko 38% menedżerów wyższego szczebla to kobiety. Skoro mniej kobiet zajmuje stanowiska kierownicze, jak możemy sprawić, by więcej z nich znalazło się na stanowiskach przywódczych? W tym artykule przyjrzymy się temu, jak stać się bardziej skutecznym liderem, niezależnie od tego, czy jest się kobietą czy mężczyzną. Aby to zrobić skutecznie, należy zrozumieć swoje mocne i słabe strony, a także innych osób z naszego otoczenia. Musisz dowiedzieć się, co czyni wielkiego lidera i co jest potrzebne, aby odnieść sukces w rolach, w których sukces mierzony jest wydajnością. Oto kilka pomysłów na to, jak stać się skutecznym liderem bez względu na płeć i okoliczności.

Bądź świadomy własnej skuteczności

Pierwszym krokiem do bycia skutecznym liderem jest bycie samoświadomym. Rozumiemy przez to, że musisz zrozumieć i być w stanie wyartykułować swoje mocne i słabe strony. Samoświadomość pomaga lepiej zrozumieć motywacje stojące za naszymi decyzjami i działaniami oraz umożliwia rozpoznanie wpływu, jaki wywieramy na innych. Na przykład, jeśli jedną z Twoich mocnych stron jest umiejętność zarządzania zespołem i rozwiązywania konfliktów, możesz to wykorzystać, aby pomóc innym i poprawić wyniki swojego zespołu. Z drugiej strony, jeśli jedną z Twoich słabych stron jest zarządzanie finansami, powinieneś poszukać pomocy w tym obszarze lub starać się go całkowicie unikać.

Miej realistyczne oczekiwania

Kolejnym krokiem do zostania skutecznym liderem jest ustalenie realistycznych oczekiwań wobec siebie i innych. Oznacza to, że powinieneś rozumieć swoją rolę i sposób, w jaki przyczynia się ona do rozwoju organizacji, a także role i obowiązki swoich współpracowników. Należy również umieć komunikować swoją rolę i oczekiwania innym. Oznacza to, że należy umieć wyjaśnić innym swoją pozycję oraz to, czego oczekuje się od nich. Ustalając oczekiwania wobec innych, należy pamiętać o uwzględnieniu ich mocnych i słabych stron. Na przykład, jeśli jeden z pracowników jest świetny w pracy kreatywnej, ale ma problemy z terminami, należy to uwzględnić w jego obciążeniu pracą i oczekiwaniach. W końcu musisz upewnić się, że oczekiwania, które stawiasz sobie i innym, są realistyczne. W ten sposób lepiej zrozumiesz rolę, jaką odgrywasz i role swoich współpracowników, i będziesz mógł oczekiwać więcej od siebie i innych.

Ucz się na błędach

Nikt nie jest doskonały i każdy popełnia błędy. Kluczem jest uczenie się na nich i wykorzystanie tych lekcji, aby stać się jeszcze bardziej skutecznym liderem. Jednym z najlepszych sposobów, aby to zrobić, jest rozpoczęcie prowadzenia dziennika. W trakcie każdego dnia możesz zapisywać, co się wydarzyło, czego się nauczyłeś i jak mogłeś zrobić coś lepiej. Robiąc to, zmuszasz się do refleksji nad swoimi doświadczeniami i rozpoznania, co możesz zrobić lepiej następnym razem. Pozwala to również spojrzeć wstecz na swój dziennik i zobaczyć, jak ewoluowałeś jako lider. Prowadząc dziennik, można zapobiec zakorzenianiu się błędów w zachowaniu, co może być pomocne, jeśli jest się nowym w roli lidera.

Upoważnij innych

Jako lider masz możliwość wzmocnienia pozycji poszczególnych osób lub członków swojego zespołu. Możesz to zrobić na wiele sposobów, w tym promując wspaniałych pracowników, zapewniając im narzędzia i zasoby potrzebne do wykonywania pracy oraz dając im swobodę i autonomię, których potrzebują, aby odnieść sukces. Nadając innym uprawnienia, dajesz im narzędzia potrzebne do osiągnięcia sukcesu, przygotowujesz ich do roli skutecznych liderów w przyszłości i wzmacniasz swoje podstawowe wartości. Udzielając innym uprawnień, dajesz im szansę na odniesienie sukcesu i wniesienie wartości dodanej do organizacji, a Ty możesz być zaskoczony tym, jak wiele więcej uda Ci się dzięki temu osiągnąć.

Nie bądź mikromanagerem

Być może zauważyłeś już, że większość punktów na tej liście jest ze sobą sprzeczna, a to dlatego, że skuteczne przywództwo polega na znalezieniu równowagi. Jednym ze sposobów, w jaki możesz to zrobić, jest unikanie bycia mikromanagerem. Mikromanagement ma miejsce wtedy, gdy liderzy zbytnio angażują się w codzienne działania swojego zespołu lub gdy próbują kontrolować wszystko, co robi ich zespół. Problem z mikromanagażem polega na tym, że nie pozostawia on pracownikom miejsca na popełnianie błędów i uczenie się na nich, co może utrudnić ich karierę i rozwój. Z drugiej strony, jeśli nie jesteś wystarczająco zaangażowany w codzienne działania swojego zespołu, możesz nie dodawać wystarczającej wartości do swojej pracy. Zachowując właściwą równowagę pomiędzy mikrozarządzaniem a pozwalaniem zespołowi na wykonywanie pracy, możesz promować autonomię i pozwolić pracownikom uczyć się na własnych błędach.

Dbaj o siebie i bądź zdrowy

Wreszcie, jednym z najlepszych sposobów na bycie skutecznym liderem jest dbanie o siebie i zachowanie zdrowia. Oznacza to, że musisz być na tyle samoświadomy, aby rozpoznać, kiedy potrzebujesz wziąć wolne i odpocząć, gdy tego potrzebujesz. Oznacza to również, że należy dobrze się odżywiać, ćwiczyć i zarządzać stresem w swoim życiu. Dbając o siebie, zapewniasz sobie energię i sprawność umysłową, które pozwolą Ci dobrze wykonywać swoją pracę, a także sprawią, że pozostaniesz w tej roli tak długo, jak to możliwe. Dbając o siebie, możesz lepiej promować pięć podstawowych cech przywódczych: wizję, komunikację, podejmowanie decyzji, uczciwość i relacje. Jeśli chcesz być skutecznym liderem, musisz ucieleśniać te cechy i dawać przykład.

To tylko kilka sposobów, dzięki którym kobiety mogą być bardziej skutecznymi liderami. Podsumowując, istnieje pięć cech skutecznych liderów: wizja, komunikacja, podejmowanie decyzji, uczciwość i relacje. Kiedy staniesz się bardziej skutecznym liderem, będziesz miała większy wpływ na swój zespół i całą firmę. Będziesz miał również większe szanse na awans na wyższe stanowiska w swojej firmie.