Załącznik ZAP 3 – czym jest i kiedy należy go złożyć?

Urząd Skarbowy wymaga kontaktu nie tylko w trakcie składania zeznań podatkowych, ale również podczas zmiany wielu danych, które nas dotyczą. Zmieniłeś adres lub numer rachunku bankowego? Rozlicz załącznik ZAP3! Jest to ważne ze względów podatkowych, gdyż np. miejsce zamieszkania wpływa na Urząd Skarbowy, któremu się podlega. Kiedy trzeba złożyć ZAP 3? Jak można wypełnić i złożyć ZAP 3?

Czym jest ZAP 3?

Załącznik ZAP 3 to formularz, który służy podatnikom do aktualizowania danych, które są niezbędne do rozliczenia rocznego zeznania podatkowego (np. nr rachunku bankowego), wyboru odpowiedniego Urzędu Skarbowego oraz kontaktu urzędników i podatników. Jest to więc niezbędne, jeśli chcemy prawidłowo się rozliczyć, otrzymywać informacje z Urzędu Skarbowego o jakichkolwiek nieprawidłowościach oraz otrzymać zwrot nadpłaty podatku.

Kto składa załącznik ZAP 3?

Formularz ZAP 3 przeznaczony jest dla osób fizycznych, które są uaktualnić swoje dane. To oznacza, że aby to zrobić trzeba mieć nadany nr PESEL i wykorzystywać jako nr do identyfikacji podatkowej, a więc nie prowadzić firmy. Przedsiębiorcy aktualizację danych w Urzędzie Skarbowym (i wszystkich innych) przeprowadzają za pomocą wniosku CEIDG-1. Tak więc, ZAP 3 nie jest dla: płatników podatków, płatników składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, osób prowadzących działalność gospodarczą i osób zarejestrowanych jako podatnicy podatku od towarów i usług.

Kiedy złożyć załącznik ZAP 3?

Formularz ZAP 3 należy wypełnić i złożyć do właściwego Urzędu Skarbowego w sytuacji, gdy zmianie uległ:

• adres zamieszkania;

• adres korespondencyjny;

• numer telefonu lub adres e-mail (adres e-mail nie jest obowiązkowy, ale ułatwia kontakt);

• numer rachunku bankowego, na który ma zostać wypłacony zwrot nadpłaty podatku.

Załącznik ZAP 3 należy złożyć również jeśli chce się zmienić sposób zwrotu podatku. Nie ma potrzeby jego wypełniania, gdy zostało zmienione imię lub nazwisko, gdyż są one przypisane do nr PESEL, co oznacza, że wszyscy urzędnicy mają dostęp do uaktualnionych danych.

Jak wypełnić załącznik ZAP 3?

Wypełniając formularz należy podać dane identyfikacyjne (część B.1 pozycja 5 i 6) oraz złożyć podpis i wpisać datę(część C pozycja 43 i 44, a jeśli reprezentujemy inną osobę to dodatkowo pozycje 39 – 42). Pozostałe części formularza należy wypełnić tylko danymi, które wymagają aktualizacji. Tak więc, nie podaje się adresu, jeśli nie uległ on zmianie.

Jak złożyć załącznik ZAP3?

Załącznik ZAP 3 można złożyć w dowolnym momencie i nie ma terminu jego składania ze względu na jego specyfikę. Przyjmuje się, że zaraz po zmianie danych istotnych dla rozliczeń z fiskusem, należy uaktualnić swoje dane, składając do Urzędu Skarbowego ZAP 3. Warto pamiętać, że załącznik ten, tak samo jak każdy inny formularz, należy złożyć w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Załącznik można złożyć w formie papierowej, osobiście w Urzędzie Skarbowym lub elektronicznie.